fbpx

Tir ch’ah csan vah cssut’sahn
Rah nor sir in’a nuvci
Tir ch’ah csan vah stae
Ch’at vuckust ch’itt’suvrecah veo csehn
Hah csarcican’t cart cseo ch’ahsinto
Rah nor sir in’a nuvci
Ch’ah csarcican’t nah ber ch’a ch’an’eci
Nan’ea viz ch’at rsah
Rah vah ch’epasahn ch’at cart csot bervsat
Ch’ah csarcican’t cart mah veo k’tin’v
Rah nor sir in’a nuvci.

Luth’erva’ndross,
Rah nor sir in’a nuvci

Published by Star Wars Actors Guild 77

The best in social media entertainment and performance.

%d bloggers like this: